Blog, Haberler

Genel Bilgilendirme

Taşınmaz Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler 

* Tapu İptali- Tescil

* İzale-İ Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi)

* Men’i Müdahele (El Atmanın Giderilmesi)

* Kamulaştırma – Kamulaştırmasız El Atma

* Bedel Arttırımı Davaları

* Şuf’a Davaları

* Geçit Hakkı, Ecrimisil

* Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davaları

* Kira Alacağı, Tahliye, Kira Tespiti

* Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

* Gayrimenkule İlişkin Diğer Davalar

 Kiralama Sözleşmeleri

* Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri

*  Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması ( DuDilligence )Gayrimenkul alım- satım sözleşmeleri

* Yabancıların mülk edinmesi

* Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar

* İpotek işlemleri tesisi

* İpotek ihtilaflarından doğan davalar

* İstihkak davaları

* İzale-i Şuyu( ortaklığın giderilmesi ) davaları

* Kamulaştırma davaları

* Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar

* Tapu iptal ve tescil davaları

* Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar

* Tahliye davaları

Gayrimenkul Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler

* Yabancı gerçek kişilerin Türkiye de taşınmaz mal edinmeleri

* Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi,

* Kat karşılığı İnşaat sözleşmesi,

* Tapu İptali ve tescili,

* Kentsel dönüşüm kapsamında inşaat sözleşmeleri,

* İmar Planının iptali ve değiştirilmesi,

* Kamulaştırma,

* Hukuki el atma – fiili el atma,

* İzaleyi şuyu (Ortaklığın Giderilmesi),

* Mülkiyetin tespiti,

* Şufa davası,

* Satış vaadi sözleşmesi,

* Sükna hakkı,

* Kadastro değişiklileri hakkında davalar,

* Kiralanın tahliyesi,

* Kiracının hakları,

* Kira sözleşmeleri,

* Kira değer tespiti.